Obaveštenje o uvozu pitanja iz HotPotatoes programa !

Verzija baze koju koristimo na ovom sajtu e-ucionice ne omogućava direktan uvoz pitanja iz programa HotPotatoes u banku pitanja.

Dok se ne pojavi novija verzija navedenog programa ( HotPotatoes ) , uvoz novih testova koji su kreirani mogu se do daljnjeg izvesti posredno, sa standardnog sajta e-ucionice ( iz banke pitanja ) i učitati na ovaj sajt takođe u banku pitanja. Druga opcija je da se pitanja kreirajiu na ovom sajtu direktno. Za potrebna uputstva-instrukcije možete se obratite na mail  aleksandar.pilja@alfa.edu.rs